หน้าแรก เกี่ยวกับวิทยาลัย เข้าสู่ระบบ

 

 

 

 
โครงสร้างกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
 
[ รองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา ]
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
อ.นิตยา ทองมา
รองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา
nittaya.tho@pi.ac.th
 
[ หน่วยกิจการนักศึกษา ]
 
[ งานพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ]
 

อ.วิไลวรรณ คมขำ
อาจารย์
032-427-049 ต่อ 3408
wilaiwan@pckpb.ac.th

อ.สุชาดา บุญธรรม
อาจารย์
032-427-049 ต่อ 3407
suchada.bau@pi.ac.th

อ.กาญจนา เต็มหน
พยาบาลวิชาชีพ
032-427-049 ต่อ 3406
kanjana.tem@pi.ac.th
[ งานสวัสดิการนักศึกษา ]
 

อ.ภคพร กลิ่นหอม
อาจารย์
032-427-049 ต่อ 214
pakaporn@pckpb.ac.th

อ.ชนาภา สมใจ
อาจารย์
032-427-049 ต่อ 3406
chanuttaporn@pckpb.ac.th

นางธัญชิษา เฟื่องฟู
จ้างเหมางานทุนนักศึกษา
032-427-049 ต่อ 214
[ หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]
 

อ.เพ็ญแข ดิษฐบรรจง
อาจารย์
032-427-049 ต่อ 3408
penkhae@pckpb.ac.th
[ งานธุรการด้านกิจการนักศึกษา ]
 

นางสำรวน แจ๋วเจริญวัฒนา
พนักงานธุรการ
032-427-049 ต่อ 213
jirathip@pckpb.ac.th

นางสาวลิ้นจี่ บุญประเสริฐ
จ้างเหมางานบริการนักศึกษา
032-427-049 ต่อ 214
pckcn@pckpb.ac.th
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th