หน้าแรก เกี่ยวกับวิทยาลัย เข้าสู่ระบบ

  

 
ข้อมูลผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ มีบุญมาก
ผู้อำนวยการ
032427049 ต่อ 3102
yaowaluck_m@pckpb.ac.th
 
รองผู้อำนวยการ
 

อ.ดร.อัญชนา จุลศิริ
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ
032-427049 ต่อ 3441
anchana.jul@pi.ac.th

อ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงจันทร์
รองผู้อำนวยการด้านวิจัย
และบริการวิชาการ
032427049 ต่อ 3408
churairat@pckpb.ac.th

ผศ.ดร.ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
และยุทธศาสตร์
032-427-049 ต่อ 121
panisara@pckpb.ac.th

อ.นิตยา ทองมา
รองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา
032427049 ต่อ 213
nittaya.tho@pi.ac.th
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th