พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  (นายณพิชญ์ วิบูลย์ศิริชัย/2019-04-10 15:18:33)
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th