ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 4 รายการ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เขียนเมื่อ 2 weeks ago