ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล(ชี้ตัว)ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลื่อนไหล)

เขียนเมื่อ 2 weeks ago