ข่าวจัดโครงการและจัดอบรม


เลือกหมวดหมู่

News Announcement ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้างและรับสมัครงาน ข่าวจัดโครงการและจัดอบรม เอกสาร/คู่มือ/ใบสมัคร ประกาศจากการเงิน

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1

2 days ago

คลิกดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

6 days ago

คลิกดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8

3 weeks ago

คลิกดูรายละเอียด