จัดซื้อจัดจ้างและรับสมัครงาน


เลือกหมวดหมู่

News Announcement ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้างและรับสมัครงาน ข่าวจัดโครงการและจัดอบรม เอกสาร/คู่มือ/ใบสมัคร ประกาศจากการเงิน

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2

2 weeks ago

คลิกดูรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

2 weeks ago

คลิกดูรายละเอียด

ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ

2 weeks ago

คลิกดูรายละเอียด

ขอรายงายผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการงบลงทุน)

3 weeks ago

คลิกดูรายละเอียด

บันทึกขออนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (แก้ไขครั้งที่่ 4 ณ วันที่ 18 ก.พ.2562)

1 month ago

คลิกดูรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ

1 month ago

คลิกดูรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562

1 month ago

คลิกดูรายละเอียด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 4 รายการ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1 month ago

คลิกดูรายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล(ชี้ตัว)ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลื่อนไหล)

1 month ago

คลิกดูรายละเอียด

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมางานบริการ (งานทำความสะอาด)

1 month ago

คลิกดูรายละเอียด