จัดซื้อจัดจ้างและรับสมัครงาน


เลือกหมวดหมู่

News Announcement ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้างและรับสมัครงาน ข่าวจัดโครงการและจัดอบรม เอกสาร/คู่มือ/ใบสมัคร ประกาศจากการเงิน

ประกาศรับสมัครคัดบุคคลเพื่อจ้างเหมางานบริการ

2 days ago

คลิกดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

2 days ago

คลิกดูรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561

1 week ago

คลิกดูรายละเอียด

แผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดซื้อวัสดุ ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

1 week ago

คลิกดูรายละเอียด

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการงบลงทุน)

3 weeks ago

คลิกดูรายละเอียด