- การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง

- รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การรับตรงจากพื้นที่ รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่ม

เอกสาร/คู่มือ/ใบสมัคร

อ่านเพิ่ม

ประกาศจากการเงินและบัญชี

- งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561

- งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

อ่านเพิ่ม
EPlogo Search CINAHL at BCN PRACHOMKLOA :

Keyword Title Author
Nursing VDO