ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-06-17 10:57:56)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-06-05 10:08:15)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงประตูห้องพักอาคาร 3 ชั้น 5 และ 6
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-05-07 13:19:12)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-05-03 16:24:53)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางานบริการ (งานสวน)
 (ส.อ.สัมพันธ์ มุสิกเจียรนันท์/2019-05-02 16:28:07)

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงประตูห้องพักอาคาร 3 ชั้น 5 และ 6
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-04-23 09:13:33)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2562 (แก้ไขครั้งที่่ 5 ณ วันที่ 9 เม.ย.2562)
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-04-10 16:47:34)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-04-05 16:55:14)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปี 62 สิ้นสุดไตรมาส 2
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-03-28 15:23:58)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-03-28 15:23:47)

                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th