รางงานจำนวนคงเหลือของวัสดุต่างๆ ณวันที่ 25 กันยายน 2562
 (น.ส.ปานวดี มาเปี่ยม/2019-10-01 16:45:32)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 (นายทศพร ทองอ่อน/2019-09-30 18:54:56)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดซื้อวัสดุ ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-08-19 09:36:44)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-08-06 09:05:45)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ประจำไตรมาส 4
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-08-05 11:36:06)

รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบปกติ ปีงบประมาณ 2562
 (น.ส.วารุณี เกตุอินทร์/2019-07-31 15:30:50)

รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปี 62 ไตรมาส 4
 (น.ส.วารุณี เกตุอินทร์/2019-07-31 15:30:16)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (แก้ไขครั้งที่่ 7 ณ วันที่ 5 ก.ค. 2562)
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-07-05 16:09:21)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-07-05 13:32:20)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุนและงบปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-06-28 14:07:56)

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-06-17 10:57:56)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-06-05 10:08:15)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงประตูห้องพักอาคาร 3 ชั้น 5 และ 6
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-05-07 13:19:12)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-05-03 16:24:53)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางานบริการ (งานสวน)
 (ส.อ.สัมพันธ์ มุสิกเจียรนันท์/2019-05-02 16:28:07)

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงประตูห้องพักอาคาร 3 ชั้น 5 และ 6
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-04-23 09:13:33)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2562 (แก้ไขครั้งที่่ 5 ณ วันที่ 9 เม.ย.2562)
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-04-10 16:47:34)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-04-05 16:55:14)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปี 62 สิ้นสุดไตรมาส 2
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-03-28 15:23:58)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-03-28 15:23:47)

                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th