ปณิธาน
    งาม สง่า มีคุณค่า อ่อนโยนและเข้มแข็ง

                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th