ผีฟ้ารักษาโรค

ผีฟ้ารักษาโรค

โพสต์โดย supansa » 19 ก.ค. 2012, 15:22

ชาวอีสานเชื่อว่า ความเจ็บป่วยเกิดจากการที่เราไปล่วงเกินผี หรือล่วงเกินบรรพบุรุษ ซึ่งชาวอีสานมีความเชื่อว่า ผีฟ้า จะเป็นผู้ที่สามารถทำให้ความเจ็บป่วยนั้นหายไปได้ และยังสามารถกำหนดการเกิดการตายของมนุษย์ได้ ความเชื่อเรื่อง ผีฟ้า จึงได้สืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีของชาวอีสาน โดยใช้ ผีฟ้า เป็นสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์ โดยมีคติเตือนใจว่า "คนไม่เห็น ผีเห็น"029.jpg
การฟ้อนผีฟ้า
029.jpg (75.62 KiB) เปิดดู 730 ครั้งประวัติ
ผีฟ้า เป็นผีใหญ่ที่สุดของฟ้าดิน หรือผู้เป็นใหญ่ของฟ้าดิน ตรงกับคำว่า เจ้าฟ้า ซึ่งสามารถควบคุมวิถีชีวิตของคนทั้งหลาย เช่น รักษาโรคภัยไข้เจ็บ บันดาลให้ฝนตกลงมาหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหาร พิชิตคนพาล อภิบาลคนดี คนจึงเรียก แถน ผู้เป็นผีใหญ่สุดของฟ้าดินว่า ผีฟ้าพญาแถน แล้วเรียกเมืองที่ แถน บันดาลให้ไว้ว่า เมืองเจ้า แต่ออกเสียงเป็น เซ่า, ซวา, ชวา ปัจจุบันคือเมืองหลวงพระบางในลาว คำว่า ผี กับ เจ้า มีความหมายเดียวกัน คือผู้เป็นใหญ่ ยังใช้ในภาษาพูด เช่น ไหว้ผี ไหว้เจ้า
ผีฟ้า ใช้แทนคำว่า กษัตริย์ ก็ได้ เช่น เมื่อกล่าวถึง กษัตริย์กรุงศรียโสธร หรือนครธม ในศิลาจารึกวัดศรีชุม รัฐสุโขทัย จารึกไว้ว่า “ผีฟ้าเจ้าเมืองศรีโสธรปุระ”
ชาวอีสานมีความเชื่อต่อ "ผี" มาก เพราะมีความเชื่อว่าเหตุที่เกิดเภทภัยต่างๆ หรือการเจ็บไข้ได้ป่วย น้ำท่วม ฝนแล้ง หรือพืชพันธุ์ธัญญาหารเหี่ยวแห้ง เป็นสิ่งที่เกิดมาจากอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของผีสางเทวดาทั้งสิ้น พวกเขาจึงเซ่นไหว้บวงสรวงผีต่างๆ และจากคติความเชื่อดังกล่าวนี้ ทำให้เกิดประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผี รวมทั้งพิธีการบูชาผีฟ้าด้วยเช่นกัน

พิธีการ
1. ผู้ฟ้อนผีฟ้าจะเป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ ซึ่งทุกคนจะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง และมีการฟ้อนรำเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 14-15 คน และมีคนเป่าแคน 1 คน
2. เตรียมเครื่องเซ่น ได้แก่ หมากเบ็ง หรือพานบายศรี ดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าไตรจีวร แป้งหอม น้ำอบไทย อาหารคาวหวาน ซึ้งประกอบด้วยข้าวเหนียว ไข่ต้ม และของกินพื้นเมืองนำไปตั้งบูชา
3. ผีฟ้านำดาบที่พกติดตัวมา 3-4 เล่มมาวางรวมกัน
4. แม่ใหญ่หรือคุณยายซึ่งเรียกว่า หมอทรง นางทรง หรือนางเทียม นำสวดมนต์อาราธนาศีล รับศีลห้า กล่าวขอขมาลาโทษที่รบกวนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขออัญเชิญเจ้าผู้เป็นใหญ่ให้มาเข้าทรง
5. หมอทรงเอาแป้งโรยไปบนเครื่องเซ่น แจกแป้งหอมและน้ำอบไทย ทากันทั่วทุกคน
6. ผีฟ้าฟ้อนรำแบบง่าย ๆ ต่างคนต่างรำบางคนกระทืบเท้าให้จังหวะตามเสียงแคน ฟ้อนเป็นวงกลมเวียนไปทางขวามือของหมอแคน คนฟ้อนจะหยุดเมื่อแคนหยุดเป่าและจะเดินไปกราบที่เจ้าพ่อพระยาแล

ข้อคิดเห็น
1. ผีฟ้ารักษาโรค เป็นพิธีกรรมที่ส่งผลต่ออารมณ์ จิตใจ และสังคมของผู้มาร่วมพิธี ทำให้มีอารมณ์ จิตใจ และสังคมของคนดีขึ้น ร่างกายก็จะหลั่ง hormone ที่เรียกว่า Endophins ซึ่ง hormone นี้จะส่งผลให้ร่างกายคลายความเจ็บปวด เกิดความสุขผ่อนคลาย มีผลทำให้ร่ากายไม่เครียด และเป็นผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต
2. การฟ้อนผีฟ้ามีการใช้ดนตรีเป็นเสียงประกอบซึ่งเป็นการบำบัดทางด้านอารมณ์ และจิตใจ ทำให้ชาวบ้านมีความสนุกสนาน ร่าเริง ไม่มีความเครียด
3. ผีฟ้ารักษาโรคเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพ และอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบรรพบุรุษ เราจึงควรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนี้ไว้สืบต่อไป
4. เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพควรมีการให้บริการสุขภาพที่เข้าถึงประชาชนในเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง
5. หากมีภาวะการเจ็บป่วยที่รุนแรง ไม่สามมารถรักษาได้เอง ต้องรีบไปพบแพทย์โดยทันที เพื่อป้องกันอาการทรุดหนัก และภาวะแทรกซ้อนรุนแรงของโรค ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นางสาวจันจิรา แย้มกลิ่น เลขที่ 12
นายวศิน รัตน์วิชัย เลขที่ 52
นางสาวสุนิษา พิณทอง เลขที่ 67
นางสาวสุพรรษา เมืองงาม เลขที่ 68
นางสาวอัษจรีย์ ครอบแก้ว เลขที่ 77
supansa
 
โพสต์: 17
ลงทะเบียนเมื่อ: 26 ต.ค. 2011, 15:33

Re: ผีฟ้ารักษาโรค

โพสต์โดย au39 » 22 ก.ค. 2012, 17:11

อ่านข้อความของกระทู้นี้แล้ว ได้ข้อคิดขึ้นมาว่า คนอีสานเขาช่างมีภูมิปัญญาที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ใช้พิธีกรรมนี้รักษาสุขภาพด้านจิตใจ ให้ผู้ป่วยมีจิตใจที่ดี แล้วผลที่ตามมาคือเมื่อสุภาพจิตดี สุขภาพด้านร่างกายก็จะดีตามมา ทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ ประกอบกับแต่ก่อนระบบการแพทย์คงยังเข้าไม่ถึงในระดับชุมชน กลุ่มคนเหล่านี้จึงต้องหาที่พึ่งซึ่งพวกเขาก็มีความเชื่อในเรื่องผีฟ้าจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าระบบการแพทย์จะเจริญและสามารถเข้าดูแลชุมชนอย่างทั่วถึง แต่พวกเขาก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของผีฟ้ารักษาโรค ซึ่งเป็นการรักษาทางด้านจิตใจ ควบคู่ไปกับการรักษาในระบบการแพทย์แผนปัจจุบันไปด้วย :D :D :D
au39
 
โพสต์: 14
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 ต.ค. 2011, 05:12

Re: ผีฟ้ารักษาโรค

โพสต์โดย Screammy » 08 ก.ย. 2015, 18:46

เป็นประเพณีที่ดีครับ เอารูปมาฝากเยอะๆ หน่อยก็ดีนะ
Screammy
 
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ก.ย. 2015, 18:33


ย้อนกลับไปยัง วิชา จิตวิทยา

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน