ทำอย่างไรให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน

Nursing Care of Persons with Health

ทำอย่างไรให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน

โพสต์โดย nongnaphat » 23 ก.ค. 2011, 11:48

จากประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎี พบว่า นักศึกษาเรียนภาคทฤษฎีแล้วยังนำความรู้มาใช้ในกาคทดลองได้น้อย นักศึกษาจำไม่ได้ว่าเรียนอะไรมาบ้าง เมื่อมาเรียนภาคทดลอง ครูทั้งหลายต้องเกริ่นนำเนื้อหาอีกครู่ใหญ่ ดิฉันได้ทบทวนการสอนของตนเองและได้นำแนวคิดของการใช้คำถามเพื่อการเรียนรู้มาใช้ในการสอนภาคทฤษฎี ซึ่งประยุกต์จากแนวคิดของการตั้งคำถามการเรียนรู้ตามหลักการเรียนรู้แบบออกแบบย้อนกลับ Backward design พบว่า นักศึกษาสามารถสรุปแนวคิดรวบยอดเนื้อหาได้ดีขึ้นและมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น เพราะได้สรุปเนื้อหาด้วยตนเองอีกครั้งหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอน นอกจากนั้ยังให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองและนำมาตอบคำถามเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นการพัฒนานักศึกษาตามกรอบแนวคิดของ TQF ที่ต้องการให้นักศึกษารู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีทักษะในการสรุปความและการเขียนด้วย
กล่าวได้ว่า การแจกแนวคำถามเพื่อการเรียนรู้ก่อนเรียนและมอบหมายให้สรุปและค้นคว้าเพิ่มเติม น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจที่คงทนเพิ่มขึ้นค่ะ :D
ภาพประจำตัวสมาชิก
nongnaphat
 
โพสต์: 32
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 ก.ค. 2011, 10:35

Re: ทำอย่างไรให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน

โพสต์โดย 58anothai » 23 ก.ค. 2011, 22:25

สำหรับหนู
การที่ลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองและสามารถจดจำสิ่งเหล่านี้ได้มากกว่าการที่นั่งอ่านแต่ตำรา แล้วถ้ามีแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดซึ่งมันอาจเป็นการเรียนแบบเก่าๆ แต่ก็เป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีเหมือนกัน
58anothai
 
โพสต์: 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 09 ก.ค. 2011, 23:10

Re: ทำอย่างไรให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน

โพสต์โดย 532801046 » 29 ก.ค. 2011, 22:49

หนูคิดว่าการแจกแนวคำถามก่อนเรียนเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้พัฒนาความคิดก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน ช่วยกระตุ้นให้กระตือรือร้นที่จะหาคำตอบ
ตั้งใจเรียนมากขึ้น และการสรุปหลังเรียนเป็นการรวบยอดความรู้ สรุปสาระสำคัญในสิ่งที่เรียนทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
532801046
 
โพสต์: 28
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ก.ค. 2011, 18:07

Re: ทำอย่างไรให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน

โพสต์โดย 532801009 » 01 ส.ค. 2011, 23:15

เห็นด้วยกับทั้งสองความเห็นค่ะทั้งการปฎิบัติจริงและการถามนำเพื่อหาคำตอบต่างทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าการเรียนแบบบรรยายอย่างเดียวค่ะ
532801009
 
โพสต์: 24
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ก.ค. 2011, 18:37

Re: ทำอย่างไรให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน

โพสต์โดย 532801014 » 07 ส.ค. 2011, 15:00

ค่ะหนูยอมรับว่าเป็นเหมือนที่อาจารย์ว่าจริง
อาจารย์พอมีเคล็ดลับดีๆให้พวกหนูบ้างใหมคะ :roll:
ภาพประจำตัวสมาชิก
532801014
 
โพสต์: 36
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ก.ค. 2011, 20:01

Re: ทำอย่างไรให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน

โพสต์โดย 05JumjimPCK » 11 ส.ค. 2011, 20:39

หนูคิดว่าที่อาจารย์สอนในห้องเรียนปี 2 นะคะ แต่หนุขอเสนอว่า กิจกรรมที่อาจารยให้ทำควรจะให้กลุ่มแต่ละกลู่มออกมาวิจารย์กัน ซึ่งการถกเถียงกันบางครั้งมันจะทำให้เราจำเหตุการณ์นั้นได้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อเรานึกถึงเรื่องเรียนแต่ละหัวข้อก็จะทำให้เรานึกถึงมันได้ง่ายขึ้นค่ะ



จรรยา ดีชัด เลขที่ 5 ชั้นปี 2
05JumjimPCK
 
โพสต์: 27
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 ก.ค. 2011, 23:03

Re: ทำอย่างไรให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน

โพสต์โดย 532801023 » 12 ส.ค. 2011, 17:11

หนูคิดว่าวิธีที่อาจารย์สอนดีแล้วค่ะ เพราะว่าเวลาที่ได้สรุปรวบยอดหลังจากที่ได้เรียนไปแล้ว ทำให้รู้สึกเข้าใจมากขึ้นค่ะ และการตอบคำถามเพื่อการเรียนรู้ทำให้มีกระบวนในการคิดมากยิ่งขึ้นค่ะ
532801023
 
โพสต์: 22
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ก.ค. 2011, 15:04

Re: ทำอย่างไรให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน

โพสต์โดย 49sasithon » 14 ส.ค. 2011, 22:22

หนูคิดว่าวิธีที่อาจารย์สอนดีแล้วค่ะ เพราะได้นำสิ่งที่เรียนมาทำกิจกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เข้าใจในทฤษฎีที่เรียนมากขึ้น และได้มีการฝึกคิดแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้
49sasithon
 
โพสต์: 25
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ก.ค. 2011, 22:30

Re: ทำอย่างไรให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน

โพสต์โดย TOBfY29 » 15 ส.ค. 2011, 14:13

การนำสิ่งที่ได้เรยนรู้มาสรุปและทำกิจกรรมหลังการเรียน ดีมากๆคะ เพราะว่าการได้ปฏิบัติจริง
ภายหลังจากการเรียนรู้ จะทำให้เกิดความเข้าใจ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคะ :mrgreen: :mrgreen:
ภาพประจำตัวสมาชิก
TOBfY29
 
โพสต์: 37
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ก.ค. 2011, 12:35

Re: ทำอย่างไรให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน

โพสต์โดย 08Katty » 15 ส.ค. 2011, 16:14

จริงคะอาจารย์ เพราะการที่หนูได้ไปค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองแล้ว ทำให้จำได้ดีขึ้น ^^ เนื่องจากเราได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ได้ลองหัดคิด หัดทำ :lol: :lol:
08Katty
 
โพสต์: 62
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ก.ค. 2011, 22:40

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง KM ปี กศษ. 2557 ด้านการผลิตบัณฑิต : การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ SBL

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน